You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Technologie štítků

Stručné seznamení s výrobou štítků

K výrobě nabízených štítků jsou použity desky vysoce kvalitního anodického hliníku. Použitá technologie, umožňuje přenést na povrch štítku jakékoliv nápisy, texty a grafické nákresy (emblémy nebo loga a pod.). Speciální metodika a způsob zpracování anodického hliníku činí hotová a stabilizovaná díla odolnými vůči mechanickým zásahům, slunečnímu svitu a atmosférickým vlivům.

Anodováním je na povrchu hliníku vytvořena pórovaná vrstva kysličníku hliníku o síle 18-22 mikronů. Na tyto desky se prostřednictvím filmu, fotocitlivé emulze a ultrfialového záření přenese požadovaný obraz, který se následně obarví speciální barvou. Složky této speciální barvy musejí mít tak malé molekuly, aby byly schopny proniknout do pórů anodoického hliníku. Technologický postup výroby je zakončen procesem stabilizace. To je velmi důležitý proces a na něm závisí kvalita celé práce. Při tomto procesu dojde k uzavření pórů anodického hliníku a barvivo se jakoby zatáhne do povrchu kovu.   

Tato speciální metodika, způsob zpracování a hlavně pak stabilizace anodického hliníku, činí hotové výrobky z tohoto materiálu odolnými vůči mechanickým zásahům, slunečnímu svitu i atmosférickým vlivům. Výrobky z anodovaných hliníkových listů mají výjimečnou trvanlivost, která se počítá na desítky let.

Výsledky testů

Desky byly podrobovány testům po dobu šesti let v celkové délce 400 hodin s těmito výsledky:

Vystavení mechanickému opotřebení:

soupis mechanických impulsů
s cyklem 17 kruhů
výrobek 1000g
obratů/hodina: 7000

lehké účinky na povrchu
štětka z vepřovými štětinami
+ voda + roztok
výrobek 1000g
obratů/hodina 24 000
žádný účinek
vystavení teplotě 500°C po 2 min. roztaveno
300°C žádný účinek
solný sprej 5% při 40°C 700 hod. žádný účinek
kapalný hydrokarbonát (Mil-S-3136) 700hod. ponoření žádný účinek
benzín (Mil-S-5161) 700hod. ponoření žádný účinek
Kerosín 700hod. ponoření žádný účinek
Metyletylketon 700hod. ponoření žádný účinek
Etylacetát 700hod. ponoření žádný účinek
Ksilol 700hod. ponoření žádný účinek
Geptan 700hod. ponoření žádný účinek
Etylalkohol 700hod. ponoření žádný účinek
Chlorid železa 10% p-p 24 hod. žádný účinek
Hydroxid amonia 10% p-p 24 hod. poleptání
Mil-P-21563 zásaditý test p-p 16 hod. žádný účinek
Mil-C-25179 AIN 25% p-p 1 min (čistý p-p) žádný účinek
Kyselina fosforová 1% p-p, 12 hod. žádný účinek
Acetová kyselina 3% p-p, 72 hod. žádný účinek
TSP 1% p-p, 40 hod. žádný účinek