You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak skenovat papírovou fotografii do digitálního formátu

Jak skenovat papírovou fotografii do digitálního formátu.


Pokud máte důležitou fotografii, kterou byste chtěli použít pro paměťovou plaketu nebo pro fotografii do kolumbária, ale jde o starší fotografii, kterou máte k dispozici pouze v papírové podobě, můžete si takovou fotografii  nechat naskenovat nebo si ji naskenovat sami. Pro ten účel máme pro Vás několik užitečných rad , které vám pomohou se skenováním.

  • .Zajistěte, aby na skle skeneru nebyl žádný prach nebo skvrny. Ty by se při skenování přenesly do vaši digitální kopie.
  • Zajistěte, aby vaše papírová kopie neobsahovala  prach nebo jiné nečistoty. V závislosti na kvalitě fotografie v papírové podobě. Některé stopy nebo škrábance mohou být opraveny dodatečně při grafickém zpracování během fáze výroby.
  • Umístěte papírovou kopii rovně do dkeneru.
  • Nastavte skener tak, aby ukládal digitální kopii ve formátu: jpg nebo png.
  • Zkontrolujte, zda je vás skener nastaven na kvalitu 300 dpi nebo vyšší.
  • Skener může být nastaven standardní velikost papíru A4. Fotografie může být oříznuta pro skenování pouze potřebné části fotografie. (Oříznutím není myšlen fyzický ořez fotografie např. nůžkami, ale softwerový ořez ve skeneru.)
  • Pokud má papírová fotografie hodně zbytečné plochy na pozadí, může být ještě dále oříznuta. Zajistěte však, aby předmět na (oříznuté) fotografii vyplnil více než 1/2 fotografie, ale ne více než 3/4. Tím zajistíte dostatečně velký obraz i pozadí kolem objektu. 
  • Další pomoc viz Jak vybrat fotografii pro plaketu.