You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak vybrat fotografii pro plaketu

Jak vybrat „správnou“ fotografii - pamětní deska 13 x 18 cm


Výběr správné fotografie pro nejlepší výsledek.

  • Zkuste vybrat fotografii, na které je váš mazlíček šťastný.

  • Zajistěte dostatečné pozadí okolo předmětu tisku, ne však příliš velké (viz ukázky níže)

  • Čím větší je množství pixelů, tím lépe, kvalita rozlišení bude také mnohem lepší.

Přečtěte si dále toto úplné vysvětlení:


Ne všechny fotografie jsou vhodné k umístění na našich pamětních plaketách. Níže uvádíme několik příkladů, které vám pomohou vybrat fotografii pro vaši plaketu

Následující příklady jsou určeny pro naše pamětní plakety o velikosti 13 x 18 cm.

Naše standardní šablony plaket jsou nastaveny pro fotografie s orientací vertikální (na výšku). Fotografie jiné orientace (tj. na šířku nebo čtverce) mohou vyžadovat pro použití úpravy. 

Tyto informace použijte jako vodítka, která vám pomohou s výběrem správné fotografie pro vaši plaketu.

Pokud si stále nejste jisti - netrapte se. Kontaktujte nás a prostřednictvým e-mailu nám zašlete spornou fotografii k posouzení.

Větší plakety (např.20 x 30 cm) vyžadují vyšší rozlišení a větší objem pixelů (cca 2400 píxelů). Požadavky pro konkrétní produkty najdete přímo v popisu u jednotlivých produktů. Zásady pro výběr správné fotografie jsou však vždy stejné.

 Tato originální fotografie má velikost 1600 x 1062 pixelů. Naše minimální doporučená velikost ( na delší straně) je 1600 pixelů . Tato fotografie však má spoustu zbytečného pozadí, které nebude použito. 

Počet pixelů u vybrané části fotografie, která bude použita do plakety se najednou prudce sníží.

Počet a velikost souboru použitelné části fotografie se významně zmenší a my budeme muset fotografii "roztáhnout" tak, aby zaplnila celou plochu určenou na plaketě pro snímek. To zhorší ostrost a celkovou  kvalitu fotografie.

Pokud by navíc byla expozice fotografovaného předmětu u původní fotografie nesprávná již při snímání, bude kvalita fotografie špatná. To zásadně ovlivní kvalitu hotového produktu - fotografie na plaketě bude vypadat rozmazaně a rozostřeně.


Po vložení snímku do plakety se často využije jen malá část původní fotografie.

Jen větší množství pixelů, vyšší rozlišení původní fotografie pomuže zajistit lepší výsledky dokončené plakety.

 

Fotofgrafie pořízené v horizontální orientaci (na šířku) nemusí mít dostatečné pozadí nad a pod subjektem, které bychom potřebovali k  dosažení lepšího umístění fotgrafovaného subjektu.

Foto orientace: naše standardní nastavení plakety je horizontální (na šířřku). Prostor určený pro fotografii subjektu je však na plaketě vyčleněn vertikálně ( na výšku). Ne všechny fotografie jsou vhodné pro toto nastavení.

 

Tento subjekt (tady kočka) vyplňuje méně  než 1/2 fotografie. Zbývajíci část fotografie je tedy zbytečná a tyto zbývajicí pixely zůstanou nepoužité.

Ideální fotografie: fotografie by měla mít fotografovaný subjekt (domácí zvíře / osobu) na ploše nejméně 1/2 fotografie, ale nejvíce 3/4 fotografie. Tím by se mělo zajistit, že u subjektu na fotografii bude k dispozici maximum použitelných pixelů a stále dostatečné pozadí pro vyplnění celé oblasti pro fotografii v plaketě. 

Původní fotografie byla pořízena v horizonrtálním nastavení (na šířku). Kočka vyplní více než 1/2 a ne více než 3/4 fotografie. Přesto ale v horní části fotografie nemusí být dostatek pozadí, aby bylo možné nabídnout vyvážené umístění  použité fotografie.

 

Toto je vynikající vzorek-

  •     Tato fotografie byla pořízena s vertikální orientací (na výšku)
  •     Subjekt (pes) vyplňuje více než 1/2, ale ne více než 3/4  plochy fotografie.
  •     Expozice, čistota, zaostření a rozlišení  jsou vynikající.

 

Nestresujte se tím !!

Stále si nejste jisti, zda jsou vaše fotografie vhodné? Žádný problém. Pošlete nám vaše fotografie mailem a my posoudíme,  zda jsou vaše fotografie vhodné a dostatečně kvalitní dříve než si zakoupíte plaketu.